Contentum / BPMN

contentum-onyxaz
Share

BPMN həllimiz olan Contentum ilə heç bir proqramlaşdırmaya ehtiyac olmadan biznes proseslərinizi yarada və çalışdıra bilərsiniz.

contentum

Biznes proseslərini idarə etmək əksər təşkilatlarda böyük bir problemdir. Müəssisələr, bunun nəticələrini bilməmələri səbəbindən iş proseslərini tənzimləmək üçün kifayət qədər səy sərf etmirlər. Buda sonda xaos, vaxt itkisi və əlavə xərclərə gətirib çıxarır

Hazırki dövrdə heç bir şirkət biznes-proseslərin avtomatlaşdırılması və sənədləşməsi olmadan uğurla fəaliyyət göstərə bilməz. Müəssisə özündə vahid yanaşmanı, tək nöqtədən idarəetməni, düzgün resurs planıaşdırması etməyi istəyirsə mütləq şəkildəonun prosses və prosedurları olmaldır. Bu prosedurların düzgün çalışması müəssisənin şəxslərdən asılılığını aradan qalxmasına və sistem şəklində çalışmasına şərait yaradır. Sistemin olması, işçinin həm işə yanaşmasını həm də onun işə məsuliyyətini artıracaq. Ümumilikdə Sistematik çalşma və BPA (biznes proseslərin avtomatlaşması) 83%-ə qədər məhsuldarlığı artırır.

Bu prosses və prosedurların avtomatik çalışması və işin avtomatik olması üçün mütləq şəkildə bir alət olmaldır ki, bu alətin köməyi ilə müəssisənin cari vəziyyəti, baş verənlər, planlaşdırılanlar və işlərin hazırki gedişatı ölçülə bilir hala gəlsin. Əgər bir şeyi ölçə bilirksə, deməli idarə edə biləcəyik. Biz, Biznes Proseslərin Avtomatlaşdırılması (BPA və ya BPMN) (Həmçinin Elektron Sənəd Dövriyyəsi ESD ) və sistemin qurulması üçün komplex yanaşma ilə Biznesin problem bataqlıqlarında vaxt və resurs itirməsinin qarşısını alırıq. Bu sayədə müəssisə işinə fokuslanaraq digər problemlərə vaxt və resurs sərf etmir. Nəticədə sistematik iş alınır daha doğrusu Sistem çalışır.

Biznes Prosesin İdarəetməsi (BPM) nədir?

Biznes Prosesi İdarəçiliyi, əməliyyatlarınızı davam etdirən iş proseslərini inkişaf etdirmək üçün bir intizamdır (metodologiyalar + texnologiyalar). Aşağıdakı sütunda göstərilən 4 mərhələdə aparılır.

Necə işlədiyini görüntüləmək üçün bir diaqram istifadə edərək proseslərinizi modelləşdirin. Adətən, istifadə olunan notation ümumdünya standart BPMN (Business Process Management Notation) -dir.

Bir BPM Suite(alət, prqram ətminatı) istifadə edərək prosesləri avtomatlaşdırın. BPM alətini öz serverinizdə quraşdıra bilər və ya və bulud üzərində (Contentum kimi) olan həlldən yararlana bilərsiniz

Əsas fəaliyyət göstəricilərindən (KPI) istifadə etməklə işin vaxtını və miqdarını ölçmək, harada və nəyin yaxşılaşdırılması barədə obyektiv nəticə çıxarmaq.

Tapılan boşluqların təkmilləşdirin və yenidən birinci mərhələdən birdə başlayın. Bu bitmız dairədi və biznesinin daimi inkişafını təmin edəcəkdir.

Biznes proses anlayışı

Hazırki dövrdə heç bir şirkət biznes-proseslərin avtomatlaşdırılması və sənədləşməsi olmadan uğurla fəaliyyət göstərə bilməz. Müəssisə özündə vahid yanaşmanı, tək nöqtədən idarəetməni, düzgün resurs planıaşdırması etməyi istəyirsə mütləq şəkildəonun prosses və prosedurları olmaldır. Bu prosedurların düzgün çalışması müəssisənin şəxslərdən asılılığını aradan qalxmasına və sistem şəklində çalışmasına şərait yaradır. Sistemin olması, işçinin həm işə yanaşmasını həm də onun işə məsuliyyətini artıracaq. Ümumilikdə Sistematik çalşma və BPA (biznes proseslərin avtomatlaşması) 83%-ə qədər məhsuldarlığı artırır.
Bu prosses və prosedurların avtomatik çalışması və işin avtomatik olması üçün mütləq şəkildə bir alət olmaldır ki, bu alətin köməyi ilə müəssisənin cari vəziyyəti, baş verənlər, planlaşdırılanlar və işlərin hazırki gedişatı ölçülə bilir hala gəlsin. Əgər bir şeyi ölçə bilirksə, deməli idarə edə biləcəyik. Biz, Biznes Proseslərin Avtomatlaşdırılması (BPA və ya BPMN) (Həmçinin Elektron Sənəd Dövriyyəsi ESD ) və sistemin qurulması üçün komplex yanaşma ilə Biznesin problem bataqlıqlarında vaxt və resurs itirməsinin qarşısını alırıq. Bu sayədə müəssisə işinə fokuslanaraq digər problemlərə vaxt və resurs sərf etmir. Nəticədə sistematik iş alınır daha doğrusu Sistem çalışır.

Sualınız var? gəlin müzakirə edək

BIZƏ YAZ

Rəqabətçil və iqtisadi üstünlüklər

Müştəri məmnuniyyəti

Contentum ilə müştəri məmnuniyyəti əhəmiyyətli dərəcədə artır.

Məhsuldarlığın artması

Praktika göstərir ki, məhsuldarlıqda 60-85% arasında bir yüksəliş olur.

Effektivlik

Tapşırıq avtomatlaşdırması sayəsində müəssisə daha səmərəli olacaq və işçiləriniz daha az vaxt ərzində daha çox tapşırıqları yerinə yetirə biləcəklər.

Daxili kommunikasiya

Mərkəzləşmmiş sistem müəssisə daxilində bütün şobələrin prosesi idarə etmək üçün ünsiyyətdə saxlayacaq.

Xərcləri və Zamanı azaldın

Contentum ilə bütün resurslardan optimal istifadə edərək xərcləri azaldacaq.

Biznes imkanları genişləndirilməsi

Bütün tapşırıqlarınızın tam və inteqrasiya olunmuş avtomatlaşdırılması sizə əvvəlkindən daha çox iş görməyə imkan verəcəkdir.

  • 03/09/2021