Server

Audit işi və audit təcrübələri texnoloji inkişaflarla paralel olaraq bir çox dəyişikliyə məruz qalmışdır və bu günə qədər üzün inkişaf yolu keçmişdir. Xüsusilə, 20-ci əsrdən başlayaraq, investorlara məlumat vermək və maraqlı tərəflərin maraqların qorunması üçün yoxlamalar və tətbiqetmə ilə bağlı standartlar və qanuni tənzimləmələr yaradıldı. Bu zaman informasiya texnologiyalarında yeniliklərin...

More
  • 13/09/2021

Bulud həlləri, Buluda köçək Infrastructure as a Service (IaaS) İnternet üzərindən hesablama, məlumatın saxlaması(storage), şəbəkə və digər imkanların çatdırılması üsuludur. Bulud strukturu, şirkətlərə əlavə avadanlıqlar (server, switch, storage və s.) almadan, idarə etmək, təmir saxlama xərcləri olmadan veb üzərində idarə olunan böyük bir infrastrukturdur . Bulud platformalarının ən populyarlarına Amazon...

More
  • 03/09/2021