Security

Audit işi və audit təcrübələri texnoloji inkişaflarla paralel olaraq bir çox dəyişikliyə məruz qalmışdır və bu günə qədər üzün inkişaf yolu keçmişdir. Xüsusilə, 20-ci əsrdən başlayaraq, investorlara məlumat vermək və maraqlı tərəflərin maraqların qorunması üçün yoxlamalar və tətbiqetmə ilə bağlı standartlar və qanuni tənzimləmələr yaradıldı. Bu zaman informasiya texnologiyalarında yeniliklərin...

More
  • 13/09/2021

Yeni tətbiqlər hazırlayarkən və ya mövcud infrastrukturu bulud-a köçürərkən nəzərə alınmalı olan təhdidlər, həssas məqamlar və məsuliyyət. Qlobal olaraq, buluddan istifadə edən şirkətlər artıq 70% -dən çoxdur. Bu populyarlıq, buludun təklif etdiyi rahatlıq səbəbindəndir. Bulud həlləri bütün dünyada müəssisələrə sürətli tətbiqetmənin(developing) inkişafı və infrastrukturun idarə olunması üçün səmərəli bir həll...

More
  • 21/08/2021